Comunicat d’inici d’obres a la carretera C-63

El Servei Territorial de carreteres de Girona INFORMA:

Us comuniquem que a partir del proper dimarts 12/09/2023 s’iniciaran les obres següents:
Apedaçat i reparació del ferm del PK60+000 al PK 65+757 a la carretera C-63. Correspon al tram de la sortida del poble de Sant Feliu de Pallerols a la variant de Sant Esteve d’en Bas.
L’actuació es duu a terme dins del contracte PTOP-2018-938 “Execució d’operacions de conservació de ferms als trams de carretera adscrits lots 4 àmbit de Girona, Vidreres i Bianya”.

Les actuacions que es preveuen són:
– Millora del paviment asfàltic (fresat i reposició de mescla bituminosa en calent).
– Reposició de la senyalització horitzontal afectada.

Les afectacions al trànsit durant tot el termini d’execució de les obres seran les següents:
Tall d’un carril de circulació amb pas alternatiu de vehicles en horari diürn (de 8 del matí a 7 de la tarda).

Està previst que la durada de les obres sigui de 3 setmanes (fins el 29/09/23).