Emergències

NOM
Emergències 24 h. a Sant Feliu
Emergència
Mossos d’Esquadra
Guàrdia Civil
Ambulància
Creu Roja
Bombers
Sanitat Respon
Fecsa-Endesa averies
Informació general – www.gencat.cat
Servei Recollida animals

TELÈFON
626 264 286
112
112 / 972 54 17 00
062
112
972 27 22 22
085 / 972 26 00 88
902 111 444
800 760 706
012
615 462 065