Telèfons Serveis Municipals

NOM 
Ajuntament
Jutjat de Pau
Biblioteca
Camp de futbol/ Pista poliesportiva
Consultòri Mèdic
Correus
Escola Bressol Pescallunes
Escola Pública Rocalba
Farmàcia
Oficina de Turisme
Parròquia
Mercat Setmanal (cada dissabte)

TELÈFON
972 44 40 11
972 44 40 11
972 44 44 47
972 44 40 11
972 44 42 98
972 27 33 48
972 44 44 38
972 44 40 96
972 44 41 32
972 44 44 74
972 44 81 07