Ajuts a la rehabilitació d’interiors d’habitatges per a gent gran

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert la convocatòria per demanar les subvencions de les obres per adaptar l’interior dels habitatges i afavorir la mobilitat i l’autonomia de les persones grans.

Es pot rebre una subvenció del 100% del cost de les obres, amb una quantia màxima de 4.000 euros per habitatge. El pressupost total no pot superar els 8.000 euros.

Els diners es poden fer servir per als següents treballs:

  • Assolir les condicions mínimes d’habitabilitat.
  • Adequar a la normativa vigent les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament.
  • Millorar l’accessibilitat, especialment en cuines i banys. 

La dotació pressupostària d’aquesta convocatòria és d’1,16 milions d’euros. Les sol·licituds es poden presentar des del 18 de març fins al 28 de juny.

Requisits:

  • Poden ser beneficiàries de les subvencions les persones sol·licitants que formin part d’una unitat de convivència amb algun membre de més de 65 anys amb manca d’autonomia o que tinguin una discapacitat igual o superior al 33%.
  • La persona sol·licitant ha de ser la propietària, usufructuària o llogatera de l’habitatge i no pot tenir cap altre habitatge en propietat.
  • Els seus ingressos no poden superar dues vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya.
  • Cal que l’habitatge a reformar sigui el domicili habitual i permanent.
  • Les obres no es poden haver iniciat.

Per consultar la informació més detallada, premeu l’enllaç:

https://habitatge.gencat.cat/ca/ajuts/ajuts-rehabilitacio/interior-persones-grans/

https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/Subvencions_arranjament_interior?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c


Adjuntem les bases i la convocatòria:

CONVOCATÒRIA

BASES

MODIFICACIÓ BASES