Deixalleria mòbil

Deixalleria mòbil i recollida de materials voluminosos Sant Feliu de Pallerols 2024

Aquest document és vigent pel període indicat. Podeu trobar el document actualitzat a www.consorcisigma.org


RECOMANACIONS PER A L’ÚS DE LA DEIXALLERIA MÒBIL

La deixalleria mòbil és un servei gratuït a disposició de tots els ciutadans que facilita la selecció de les deixalles domèstiques i apropa el servei de la Deixalleria Comarcal a cada poble.
Consisteix en un camió que s’instal·la periòdicament als municipis i que pot recollir les deixalles selectives i especials que generem.
Recordeu que:

 • Totes les deixalles s’han de dipositar dins els contenidors corresponents. No deixeu materials a fora.
 • No es poden dipositar a la Deixalleria Mòbil deixalles procedents d’activitats econòmiques, comerços, indústries, tallers, etc.
 • No es poden deixar mobles vells i trastos voluminosos, que cal gestionar a través del seu servei de recollida.
 • Cal mantenir la Deixalleria Mòbil en bones condicions de netedat i ordre.


RECOMANACIONS PER L’ÚS DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE MATERIALS VOLUMINOSOS

 • No es recolliran residus d’origen industrial o comercial en cap concepte. Es podrà donar el
  servei a un cost estipulat per l’empresa. (Fora de l’horari estipulat)
 • No es recolliran els materials de particulars procedents de desembaràs de locals, cases o
  pisos, o de neteja d’aquests.
 • Els materials recollits seran voluminosos de difícil transport pels particulars, com poden ser
  mobles, electrodomèstics, trastam vell, entre d’altres. No es recolliran materials petits, ni
  residus líquids, ni altres tipus de residus com ara runes o restes vegetals. Tampoc es
  recolliran els residus especials domèstics (fluorescents, pneumàtics, bateries, piles, pintures,
  dissolvents, olis minerals/vegetals, medicaments i cosmètics, fitosanitaris…) que cal dur a les
  Deixalleries per part del particular.
 • Tampoc es recolliran els materials valoritzables com paper-cartró, ampolles i envasos de
  vidre, i els envasos lleugers (envasos de plàstic i de llauna, tetrabrics, llaunes d’alumini…)
  que el particular ha de dipositar dins els contenidors de recollida selectiva situats als carrers
  de color blau, verd i groc respectivament.
 • Els materials voluminosos s’hauran de treure al carrer la nit abans del dia de la recollida o
  abans de les 8 del matí del mateix dia.
 • Els dies festius no hi ha recollida i se salta la recollida estipulada en aquests dies quan es
  tracti d’una recollida setmanal, però quan es tracti d’una recollida quinzenal s’assigna un dia
  alternatiu.
 • En zones de nucli urbà la recollida de voluminosos es passaran a recollir davant de casa.
 • En cas de zones disseminades o habitatges situats en carrers estrets els voluminosos es
  recolliran en les zones habilitades per l’Ajuntament.

RECORDEU QUE LA RECOLLIDA DE MATERIALS VOLUMINOSOS ES FARÀ AMB PRÈVIA SOL·LICITUD TRUCANT A L’AJUNTAMENT

 • Deixalleria Mòbil Comarcal

  ComarcalLa Deixalleria Mòbil és un servei gratuït a disposició de tots els ciutadans que facilita la selecció de les deixalles domèstiques i apropa el servei de Deixalleria Comarcal a cada poble. Consisteix en un camió que s’instal·la periòdicament a tots els municipis i que pot recollir les deixalles selectives i especials que generem. A la Deixalleria Mòbil hi podem portar:

  • Bateries
  • Fluorescents
  • Piles
  • Aerosols
  • Olis Vegetals
  • Pintures
  • Olis minerals
  • Radiografies
  • Dissolvents
  • Tòners
  • Tèxtil
  • Sabates
  • Ferralla electrònica
  • Ferralla

  RECORDEU QUE:

  • Totes les deixalles s’han de dipositar dins els contenidors corresponents. No deixeu materials a fora.
  • No es poden dipositar a la Deixalleria Mòbil, deixalles procedents d’activitats econòmiques, comerços, indústries, tallers, etc.
  • No es poden deixar mobles vells i trastos voluminosos, que cal gestionar a través del servei de recollida trucant a l’ajuntament.
  • Cal mantenir la Deixalleria Mòbil en bones condicions de netedat i ordre.
 • Calendari Servei Deixalleria Mòbil 2024