Assistent Social – Educadora Social

Cal contactar amb el CAP al Telf. 972 444 298 per demanar hora amb l’Assistent i l’Educadora social.