Centre de Serveis per a la Gent Gran La Salut

Centre DiaCENTRE DE SERVEIS PER A LA GENT GRAN LA SALUT

Plaça Ca les Hermanes, 1

Telf. 972 44 45 64 – 602 254 126

c/e: direccio@lasalut.cat

DIRECTOR TÈCNIC:

  • Imma Mudarra

RESPONSABLE HIGIÈNIC-SANITARI:

  • Anna Sitjes