Realització d’actuacions relacionades amb la protecció de la salut durant l’any 2023

Un any més l’Ajuntament de 2023, a través dels serveis tècnics del SIGMA, ha realitzat actuacions relacionades amb la protecció de la salut. Concretament s’ha treballat en els següents programes:

Cal posar només els programes treballats al vostre municipi:

  • Programa de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions d’alt risc per a la transmissió de legionel·losi (Pt01)
  • Programa de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions de baix risc per a la transmissió de legionel·losi (Pt02)
  • Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà (Pt03)
  • Programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor (Pt04)
  • Programa d’avaluació de la salubritat de les piscines d’ús públic (Pt05)
  • Programa de suport a la gestió de la salubritat de les piscines d’ús públic de titularitat i/o de gestió municipal (Pt06)
  • Programa de suport a la gestió de la salubritat de les sorreres infantils (Pt09)

Aquestes actuacions han estat subvencionades per DIPSALUT (Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona) en el marc dels programes del catàleg de serveis de l’any 2023 i l’import concedit ha estat de 12.367,99 €.