Abastament Aigua

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA PELS VEÏNS DE SÒL NO URBANITZABLE

Davant la necessitat d’abastament d’aigua d’alguns veïns del municipi que viuen en sòl no urbanitzable i no disposen de xarxa d’aigua pública, l’ajuntament de Sant Feliu de Pallerols ofereix la possibilitat en moments puntuals de proveir-se d’aigua potable de la xarxa municipal per al consum domèstic.

Per tal d’acollir-se a aquest servei caldrà que l’interessat faci una petició prèvia a l’ajuntament indicant el seu nom, la casa on va destinada l’aigua, el dia i lloc de recollida, la quantitat d’aigua necessària i la identificació del camió cisterna que la transportarà (titulat i matrícula).

El cost de la recollida i transport anirà a càrrec del beneficiari. L’ajuntament portarà un control del consum de cada usuari.

La petició es pot fer a través de la web municipal (apartat seu electrònica) o bé presencialment a l’OAC (Oficina Atenció Ciutadà), horari de dilluns a divendres de 9 h a 15 h trucant anticipadament per demanar cita prèvia (Tel. 972 44 40 11).

No es podrà agafar aigua sense haver-ho comunicat prèviament a l’Ajuntament i que aquest hagi donat resposta.