Factura electrònica

El CODI DIR3 de l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols per les factures electròniques és L01171616.