Perfil de contractant

Perfil del contractant de l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols.

Licitacions, contractes adjudicats, informació general, d’acord amb el que estableix el Reial Decret Llei 3/2011, Text Refós de la Llei de contractes del sector públic.

Accés a la Plataforma Electrònica de Contractació Pública