Reglament i Ordenances reguladores

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LA LLAR D’INFANTS “PETITS PESCALLUNES”

REGLAMENT DELS CEMENTIRIS MUNICIPALS

REGLAMENT BIBLIOTECA MUNICIPAL

REGLAMENT D’ÚS FUNCIONAL DE LA PISTA DE PÀDEL MUNICIPAL

ORDENANÇA REGULADORA DE LA CONSERVACIÓ, NETEJA I TANCAMENT DE SOLARS I TERRENYS AL TERME MUNICIPAL

ORDENANÇA REGULADORA SERVEI DE TAXI

ORDENANÇA REGULADORA ACCÉS I ÚS DEL MEDI NATURAL DE SANT FELIU DE PALLEROLS

ORDENANÇA REGULADORA DE L’ESPAI PROTEGIT DEL BRUGENT