Subvencions

Podeu presentar-los a través de la seu electrònica (Seu electrònica), mitjançant el tràmit de sol·licitud/instància genèrica de la seu electrònica. Caldrà adjuntar els models específics de sol·licitud que trobareu adjunts a continuació:

SUBVENCIONS de CARÀCTER GENÈRIC


SUBVENCIONS COVID-19