Subvencions

Podeu presentar-los a través de la seu electrònica (Seu electrònica), mitjançant el tràmit de sol·licitud/instància genèrica de la seu electrònica. Caldrà adjuntar els models específics de sol·licitud que trobareu adjunts a continuació:

  • SUBVENCIONS de CARÀCTER GENÈRIC

– Model normalitzat de justificació (FORMAT EDITABLE)

Model normalitzat de justificació (FORMAT NO EDITABLE)

 

  • SUBVENCIONS COVID-19:

Bases convocatòria (Català)

– Bases convocatòria (Castellà)

Models normalitzats de sol·licitud, justificació i representació (FORMAT EDITABLE)

– Models normalitzats de sol·licitud, justificació i representació (FORMAT NO EDITABLE)