Tràmits electrònics

Relació amb l’administració pública

Amb l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se amb l’administració per mitjans electrònics, a través de la seu electrònica.

Les persones físiques poden escollir en tot moment si es comuniquen a través de mitjans electrònics  o no, sempre i quan l’ajuntament, reglamentàriament, no en determini l’obligatorietat.