SUBVENCIÓ DIPSALUT 2022

Realització d’actuacions relacionades amb la protecció de la salut durant l’any 2022

Un any més l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols, a través dels serveis tècnics del SIGMA, ha realitzat actuacions relacionades amb la protecció de la salut. Concretament s’ha treballat en els següents programes:

  • Programa de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions d’alt risc per a la transmissió de legionel·losi (Pt01)
  • Programa de suport a la gestió i control de la salubritat de les instal·lacions de baix risc per a la transmissió de legionel·losi (Pt02)
  • Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d’aigua de consum humà (Pt03)
  • Programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor (Pt04)
  • Programa d’avaluació de la salubritat de les piscines d’ús públic (Pt05)
  • Programa de suport a la gestió de la salubritat de les piscines d’ús públic de titularitat i/o de gestió municipal (Pt06)
  • Programa de suport a la gestió de la salubritat de les sorreres infantils (Pt09)
  • Altres actuacions de Salut Pública: analítica d’aigua de captació en aigua d’abastament.

Aquestes actuacions han estat subvencionades per DIPSALUT (Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona) mitjançant un import de 8.177,91 euros en el marc dels programes del catàleg de serveis de l’any 2022.