Subvenció Fons Cooperació Econòmica i Cultural 2022 de Diputació de Girona – Actuacions en camins

Aquest any 2022, amb el suport de la Subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2022 de Diputació de Girona, l’Ajuntament ha pogut finançar part del cost d’actuacions de camins amb un ajut de 1.400,00€.