Subvenció Fons Cooperació Econòmica i Cultural 2023 de Diputació de Girona – Despeses corrents

Aquest any 2023, amb el suport de la Subvenció Fons Cooperació Econòmica i Cultural 2023 de Diputació de Girona, l’Ajuntament ha pogut finançar part del cost de l’enllumenat públic i de la neteja de l’Escola Rocalba, amb un ajut de 51.311,95 euros.