La cria d’aus per a autoconsum a Catalunya

La tinença d’un nombre reduït d’aus de corral per part de particulars per a l’autoconsum familiar de carn i ous es regeix per la normativa que regula l’ordenació de les explotacions ramaderes. Cal omplir uns requisits mínims que garanteixin la sanitat animal i la innocuïtat d’aquests productes. Què és una explotació avícola d’autoconsum? Són aquelles […]

Subvenció actuacions del catàleg de Serveis de Dipsalut 2021

Durant l’any 2021, amb el suport de Dipsalut, l’Ajuntament ha pogut finançar part de la despesa dels treballs realitzats en els diferents programes del catàleg de serveis de Dipsalut, amb un ajut de 7.645,19€. S’ha treballat en els programes següents: – Pt01. Programa de suport a la gestió i control d’instal·lacions d’alt risc per a […]

1 2 3 4 5