Programa de suport a la digitalització d’empreses i autònoms

El programa «Accelera Pime» i l’oficina Accelera Pime Rural Girona (OAP-Rural) ja estan plenament en marxa a les comarques gironines i donen servei als municipis de menys de 20.000 habitants de la demarcació (el 95,9 % del total).Es tracta d’un programa de subvencions adreçat a les pimes de fins a 49 treballadors, microempreses i autònoms […]

Subvenció Fons econòmic de caràcter extraordinari 2023

Aquest any 2023, amb el suport de la Subvenció del Fons econòmic de caràcter extraordinari 2023 de Diputació de Girona, l’Ajuntament ha pogut finançar part del cost d’enllumenat públic i neteja del nucli urbà amb un ajut de 25.059,83 euros.

Control de la plaga del bernat marró marbrejat

La nova plaga del bernat marró marbrejat (Halyomorpha halys) representa un alt risc per als nostres cultius.Aquest insecte viu als parcs i jardins a la primavera i quan arriba l’estiu es desplaça als cultius agrícoles. A la tardor, busca refugi als edificis urbans i construccions diverses per passar-hi l’hivern. Tot i que la seva presència […]

Programa de suport a les dones en l’àmbit rural i urbà a La Garrotxa

Ets dona, vius en un municipi de menys de 5.000 habitants i estàs inscrita al SOC com a demandant d’ocupació? Aquest programa és un procés d’acompanyament en el qual s’ofereixen eines que faciliten l’accés al mercat laboral de les persones participants.Està adreçat a totes les dones en edat laboral i que no estiguin formant-se actualment. […]

SUBVENCIÓ “DEL PLA A L’ACCIÓ” (2022-2023)

Durant els anys 2022-2023, amb el suport de la Subvenció del Pla a l’Acció- Línia 3 destinada a actuacions per millorar l’eficiència energètica i reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, l’Ajuntament ha pogut finançar part del cost de les actuacions amb un ajut de 13.485,51€.

1 2 3 4 5 6 11