Subvenció per al foment de l’activitat física i l’esport

L’Ajuntament ha continuat amb la construcció dels nous vestidors de la piscina municipal que ja disposa de sis obertures completes totalment instal·lades a les façanes laterals, i una nova porta i dues obertures a la façana del carrer Puig Alder. L’actuació ha estat parcialment finançada per la Diputació de Girona, a través d’una concessió directa amb un import de 7.083,33 euros.

SUBVENCIONS PER FOMENTAR PROJECTES I ACCIONS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DELS ENS LOCALS NO ADHERITS A LA XARXA DE SERVEIS LOCALS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA.

Aquest any 2022, amb el suport de la Subvenció per fomentar projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals no adherits a la xarxa de serveis locals de promoció econòmica de Diputació de Girona, l’ajuntament ha pogut finançar part del cost de l’aplicació on reuneix tota la informació dels comerços, serveis, allotjaments, entorn, etc del municipi de Sant Feliu […]

Subvenció Fons econòmic de caràcter extraordinari 2022

Aquest any 2022, amb el suport de la Subvenció del Fons econòmic de caràcter extraordinari 2022 de Diputació de Girona, l’Ajuntament ha pogut finançar part del cost d’enllumenat públic i neteja del nucli urbà amb un ajut de 25.059,83€.    

La cria d’aus per a autoconsum a Catalunya

La tinença d’un nombre reduït d’aus de corral per part de particulars per a l’autoconsum familiar de carn i ous es regeix per la normativa que regula l’ordenació de les explotacions ramaderes. Cal omplir uns requisits mínims que garanteixin la sanitat animal i la innocuïtat d’aquests productes. Què és una explotació avícola d’autoconsum? Són aquelles […]

1 3 4 5 6 7 10