Nou calendari de recollida de voluminosos al municipi

El Consell Comarcal de La Garrotxa ha estat ultimant un nou servei de recollida de materials voluminosos que entra en funcionament a partir d’aquest proper mes de juny.
El servei de recollida de voluminosos està dissenyat per a millorar i facilitar el reciclatge i la correcta gestió de les andròmines i materials voluminosos produïts pels particulars.
Poden utilitzar aquest servei tots els ciutadans que tinguin necessitat de desfer-se de materials voluminosos en petites quantitats prèvia sol·licitud a l’Ajuntament.

Els residus que es poden recollir amb aquest servei són:
• Material voluminós de difícil transport per part dels particulars: mobles, electrodomèstics i trastos vells, entre d’altres.
• Objectes domèstics que pel seu pes o volum no poden accedir als serveis de recollida a través de contenidors.

El servei de recollida NO es fa càrrec de:
• Materials voluminosos de procedència industrial, comercial o de petits tallers.
• Materials voluminosos produïts per particulars que suposin la neteja o desembaràs de locals o cases. (En aquest cas, es pot contractar el servei trucant directament al SIGMA, i pagant-ne el cost).
• Materials que no són voluminosos ni de difícil transport, ni materials petits ni líquids.
• Deixalles com runes o residus especials domèstics (fluorescents, pneumàtics, bateries, piles, pintures, dissolvents, olis, medicaments, etc.) que cal dur a la deixalleria.
• Deixalles que es pugin dipositar en els contenidors de la via pública, de rebuig o de selectiva.

Els materials voluminosos s’hauran de treure al carrer la nit abans del dia de la recollida o abans de les 8 del matí del mateix dia. En cas de zones disseminades o habitatges situats en carrers estrets, els voluminosos es recolliran en l’àrea de recollida de deixalles més propera al domicili.

RECORDEU que cal trucar a l’OAC de l’ajuntament al telèfon 972444011 abans de deixar els residus al carrer. Horari: de dilluns a divendres de 9:30 h. a 15:00 h.

Més info: https://santfeliudepallerols.cat/guia-del-poble/deixalleria/deixalleria-mobil/