Subvenció Fons econòmic de caràcter extraordinari 2023

Aquest any 2023, amb el suport de la Subvenció del Fons econòmic de caràcter extraordinari 2023 de Diputació de Girona, l’Ajuntament ha pogut finançar part del cost d’enllumenat públic i neteja del nucli urbà amb un ajut de 25.059,83 euros.