Subvenció per a la xarxa de distribució d’aigua potable de Sant Iscle de Colltort

Aquest any 2023, amb el suport de la Subvenció atorgada per la Diputació de Girona
per executar l’obra del projecte de la xarxa de distribució principal d’aigua potable de
Sant Iscle de Colltort, l’Ajuntament ha pogut finançar part del cost d l’obra amb un ajut
atorgat de 80.000 euros per la Diputació de Girona.